Minimum Gereksinimler — Karakterler: 12, Sayılar: 4, Semboller: 2